+48 32 782-13-80 | +48 509 833 323 biuro@wbp.net.pl

Wyceny – nieruchomości, przedsiębiorstw, majątku

Wyceny nieruchomości

 • pojedynczych nieruchomości i portfeli nieruchomości
 • komercyjnych – działki, biurowce, centra handlowe, centra logistyczne, hotele, lokale użytkowe
 • przemysłowych – tereny inwestycyjne i poprzemysłowe, obiekty produkcyjno-magazynowe
 • mieszkaniowych – działki budowlane, budynki jedno- i wielorodzinne, rezydencje, lokale mieszkalne
 • rekreacyjnych – ośrodki wczasowe, działki rekreacyjne, sanatoria

Wyceny przedsiębiorstw i ich majątku

 • przedsiębiorstw i udziałów w spółkach
 • przedsiębiorstw jako zorganizowanej całości lub ich wydzielonych części
 • maszyn i urządzeń oraz linii technologicznych
 • innych środków trwałych i wyposażenia
 • znaków towarowych, patentów, innych wartości niematerialnych i prawnych

Wyceny dla różnych celów

 • kredytowych
 • kupna-sprzedaży
 • podatkowych i księgowych
 • przekształceń własnościowych
 • aportów, fuzji, przejęć
 • doradczych, negocjacyjnych i inny