+48 32 782-13-80 | +48 509 833 323 biuro@wbp.net.pl

Opracowania i ekspertyzy budowlane, usługi projektowe

 • kosztorysy wykonawcze, powykonawcze, przedmiary, wyceny robót
 • inwentaryzacje budowlane i instalacyjne wszelkich obiektów budowlanych
 • okresowe przeglądy techniczne budynków
 • ekspertyzy budowlane, konstrukcyjne i technologiczne
 • projekty branżowe (instalacje wodno-kanalizacyjne, wentylacji, klimatyzacji, elektryczne, gazowe i specjalistyczne)
 • projekty zagospodarowania działek do domów typowych
 • projekty kolorystyki elewacji budynków, projekty ogrodzeń i ogrodów
 • uzgodnienia i opinie rzeczoznawców Sanepid, ppoż. i bhp
 • zakładanie Książek Obiektów Budowlanych
 • analizy możliwości adaptacji obiektów i lokali
 • analizy zmiany sposobu użytkowania obiektów i lokali
 • analizy obiektów objętych ochroną konserwatorską
 • audyty energetyczne